Công ty Dịch vụ Tôn Khang và hành trình số hóa quản lý nhân sự

Công ty TNHH Phát triển SX TM Dịch vụ Tôn Khang

KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Phát triển SX TM Dịch vụ Tôn Khang

WEBSITE

www

THỜI GIAN TRIỂN KHAI

29/08/2022

Công ty TNHH Phát triển SX TM Dịch vụ Tôn Khang và hành trình số hóa quản lý nhân sự

Công ty TNHH Phát triển SX TM Dịch vụ Tôn Khang và hành trình số hóa quản lý nhân sự

Ngày 29/8/2022, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tôn Khang (Công ty Tôn Khang) và MobiWork Digital chính thức ký kết hợp đồng triển khai giải pháp FastWork HRM – giải phảp toàn lý nhân sự toàn diện.

Thành lập năm 2016, Công ty Tôn Khang chuyên bán buôn các thiết bị di động, thiết bị viễn thông, hàng điện tử và phụ kiện điện thoại. Đến với MobiWork Digital, Công ty Tôn Khang tìm kiếm một giải pháp thay đổi cách quản lý nhân sự truyền thống và tiến đến chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Những tồn đọng của cách quản lý nhân sự kiểu cũ:

Trước khi đến với MobiWork Digital, Công ty Tôn Khang chỉ sử dụng máy chấm công thông thường, tính lương bằng excel và theo dõi đơn từ, thưởng phạt qua các tin nhắn, note rời rạc. Dẫn đến:

Hình ảnh dự án

Nhân sự Công ty Tôn Khang thực hiện chấm công trên di động
Nhân sự Công ty Tôn Khang chấm công trên di động
Nhân sự Công ty Tôn Khang chấm công trên di động
Previous
Next
MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC:

Mong muốn cải tiến cách làm việc kiểu cũ để gia tăng hiệu quả quản lý nhân sự, Công ty Tôn Khang đã được MobiWork Digital tư vấn và triển khai sử dụng 3 phân hệ trong giải pháp FastWork HRM:

Sau quá trình tư vấn và đào tạo, Công ty Tôn Khang đã thành thạo và ứng dụng được triệt để các tính năng của phần mềm, đem đến nhiều lợi ích trong vận hành và quản lý:
Đặc biệt, cả 3 ứng dụng được tích hợp trên một App di động duy nhất, giúp Công ty Tôn Khang dễ dàng vận hành và quản lý xuyên suốt trên cùng một nền tảng.
CÔNG CỤ SỐ
logo-fastwork-03-04

Nền tảng quản trị và điều hành doanh nghiệp toàn diện

Đăng ký tư vấn chuyển đổi số

Đăng ký tư vấn chuyển đổi số

Dự án thành công khác

MobiWork Digital cung cấp dịch vụ tư vấn & triển khai giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME