GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Số hóa chấm công, tính lương, nhân sự & tối ưu hóa trải nghiệm nhân viên

Nâng cao hiệu quả quản trị thời gian làm việc, tăng hiệu suất bộ phận HR / C&B và cung cấp cho nhân viên tiện ích để chủ động hơn trong quy trình nhân sự từ đó tăng hiệu suất công việc

Giải pháp số hóa chấm công, tính lương và quy trình nhân sự
Đăng ký tư vấn & demo

Giải pháp Số hóa chấm công, tính lương và quy trình nhân sự

MobiWork Digital tư vấn và triển khai Số hóa chấm công, tính lương và quy trình nhân sự tập trung trên một công cụ số duy nhất. Đăng ký thông tin để nhận miễn phí sử dụng bộ công cụ Số hóa quản trị OFFICE

Tư vấn & triển khai số hóa chấm công, tính lương, nhân sự và tối ưu hóa trải nghiệm nhân viên

Chấm công & quản lý thời gian làm việc mọi nơi

Gửi đơn từ & phê duyệt đơn từ trực tuyến

Tự động hóa bảng công, tính lương

Cập nhật thông báo, chính sách, sự kiện của công ty

Trải nghiệm tốt hơn cho nhân viên, tốt hơn cho HR / C&B và tốt hơn cho Sếp

Quy trình nhân sự hiệu quả hơn,
nhân viên gắn kết với doanh nghiệp hơn
Chấm công bằng công nghệ FaceID

Chấm công FaceID bằng điện thoại qua GPS, Wifi

Chấm công thông minh, linh hoạt

Chấm công thông minh theo cơ chế vào - ra linh hoạt tại nhiều địa điểm khác nhau

Theo dõi thời gian làm việc mọi nơi

Theo dõi bảng công, bảng lương, quỹ phép, số công tăng ca, số công làm thêm ngay trên di động

Tự động & nhắc nhở

Tự động gửi thông báo nhắc nhở chấm công. Tự động cập nhật, đồng bộ dữ liệu chấm công & chấm công theo ca kíp sau khi được phân ca

Kết hợp

Tự động hóa bảng công - bảng lương

Tự động hóa bảng công, tính lương theo công thức

Tự động hóa bảng công

Tự động cập nhật bảng công realtime ngay sau khi chấm công thành công & đơn từ chấm công được duyệt

Cấu hình phép, ca kíp linh hoạt

Cấu hình quy định tính phép và các mẫu đơn từ cho từng phòng ban, bộ phận. Cấu hình nhiều ca kíp: ca hành chính, ca gãy, ca đêm, ca xoay…và phân ca đến từng nhân viên

Tính lương theo công thức

Tự động tính lương theo công thức tiêu chuẩn như Excel với dữ liệu bảng công, thuế, phụ cấp...

Kết hợp

Gửi và phê duyệt đơn từ trực tuyến

Số hóa đơn từ, quỹ phép, báo cáo real-time

Gửi đơn từ và phê duyệt đơn từ

Khởi tạo và gửi đơn xin nghỉ phép, đơn tăng ca... ngay trên di động để cấp quản lý có thể phê duyệt ngay lập tức. Dữ liệu ngày công theo đơn từ sau khi phê duyệt được tự động cập nhật vào bảng công

Số hóa báo cáo real-time

Số hóa và quản lý, lưu trữ hàng ngàn hồ sơ nhân sự trực tuyến: thông tin nhân sự, sinh nhật, hợp đồng. Theo dõi các báo cáo chính xác về tình hình nhân sự và đánh giá sự biện động nhân sự qua từng thời kỳ

SERVICE?
Dịch vụ tư vấn & triển khai của MobiWork Digital

MobiWork Digital tư vấn số hóa chấm công, tính lương và quy trình nhân sự. Đồng thời triển khai giải pháp tập trung trên một công cụ số duy nhất.

Năng lực & kinh nghiệm

Tư vấn số hóa & chuyển đổi số

Triển khai giải pháp linh hoạt

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp SME đã lựa chọn ứng dụng công cụ, phần mềm để kế hoạch hóa, số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nhằm kiểm soát tốt hơn và giảm thiểu sai sót trong bộ máy vận hành

MobiWork Digital tư vấn số hóa chấm công, tính lương và quy trình nhân sự. Đồng thời triển khai giải pháp tập trung trên một công cụ số duy nhất.

Được lựa chọn bởi nhiều doanh nghiệp SME

HOW?

Số hóa chấm công, tính lương và quy trình nhân sự như thế nào?

Các doanh nghiệp SME đã số hoá thành công thay vì số hoá mọi thứ họ tập trung toàn bộ nguồn lực vào số hóa hoạt động, quy trình cốt lõi trong doanh nghiệp

Lựa chọn công cụ số liền mạch, quản lý tập trung trên một nền tảng duy nhất

Lựa chọn giải pháp phù hợp với doanh nghiệp SME

Quan tâm đến mức độ ưu tiên số hóa, lộ trình số hóa

Giải pháp số hóa chấm công, tính lương và quy trình nhân sự
Đăng ký tư vấn & demo

Giải pháp Số hóa chấm công, tính lương và quy trình nhân sự

MobiWork Digital tư vấn và triển khai Số hóa chấm công, tính lương và quy trình nhân sự tập trung trên một công cụ số duy nhất. Đăng ký thông tin để nhận miễn phí sử dụng bộ công cụ Số hóa quản trị OFFICE

HOW WE WORK?

MobiWork Digital đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình Chuyển đổi số

Với mục tiêu tìm kiếm các cơ hội số, cải tiến và tạo ra hiệu quả kinh doanh thông qua việc tận dụng những tiềm năng từ công nghệ.

Xây dựng lộ trình chuyển đổi số

Theo từng giai đoạn, đặc điểm ngành nghề và thế mạnh của khách hàng.

Cung cấp giải pháp hiện đại, liền mạch

Sau khi khảo sát mô hình kinh doanh, quy trình vận hành của khách hàng

Đồng hành cùng doanh nghiệp SME

Xuyên suốt hành trình chuyển đổi số từ giai đoạn tư vấn, triển khai, tối ưu và hiệu chỉnh.

Phù hợp với doanh nghiệp SME

Tiếp cận giải pháp tổng thể với chi phí tư vấn, triển khai và đào tạo hợp lý

MobiWork Digital cung cấp dịch vụ tư vấn & triển khai giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME