Chính sách bảo mật của MobiWork Digital

MobiWork Digital cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và người dùng trên website digital.mobiwork.vn. Chính sách bảo mật này miêu tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

1.Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và thông tin khác mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân, bao gồm thông tin về trình duyệt web, hệ điều hành và thông tin về hoạt động trên website.

2.Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và để liên lạc với bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin không cá nhân để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên website và để phân tích hoạt động của website.

3.Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

4.Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối của thông tin trên Internet.

5.Quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn hoặc không liên hệ với bạn nữa.

6.Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie trên website của mình để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào website của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng website của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của người dùng.

Bạn có thể từ chối cookie bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt web của mình. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên website của chúng tôi.

7.Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian, và sẽ cập nhật trên website của chúng tôi khi có bất kỳ thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng website của chúng tôi sau khi các thay đổi này có hiệu lực được coi là bạn đã đồng ý với các thay đổi đó.

8.Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email digital@mobiwork.vn . Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.