Giới thiệu công nghệ viễn thám (RS) và trí tuệ nhân tạo địa lý (GeoAI) hỗ trợ quản lý và giám sát vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm

Giới thiệu công nghệ viễn thám (RS) và trí tuệ nhân tạo địa lý (GeoAI) hỗ trợ quản lý và giám sát vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm

mia-duong
nong_san_viet

Google Meeting

10:00 AM - 11:30 AM

16.03.2023

5/5 - 4 bình chọn
[Webinar] RS/GeoAI 1603
ĐĂNG KÝ THAM DỰ WEBINAR

Anh chị vui lòng nhập email / số điện thoại chính xác để nhận đường dẫn Google Meet trực tuyến, kèm thông tin và tài liệu liên quan của webinar

CÓ GÌ TẠI WEBINAR NÀY ?

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, các doanh nghiệp chế biến thực phẩm ngày càng đặt ra nhu cầu cao hơn trong việc giám sát và quản lý nguồn cung nguyên liệu đầu vào. Với ứng dụng của công nghệ viễn thám (RS) và trí tuệ nhân tạo địa lý (GeoAI), doanh nghiệp được hỗ trợ trong các hoạt động:

Chương trình giúp các doanh nghiệp chế biến thực phẩm hiểu rõ hơn về những lợi ích và tiềm năng của công nghệ viễn thám (RS) và trí tuệ nhân tạo địa lý (GeoAI) trong việc quản lý và giám sát vùng nguyên liệu.

Bên cạnh đó chúng ta cùng nhau thảo luận về các yếu tố quan trọng cần lưu ý khi thiết lập hệ thống giám sát và quản lý nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm.

Công nghệ viễn thám RS & trí tuệ nhân tạo địa lý GeoAI

Có gì đặc biệt ? 

01.

Bản đồ diện tích cây trồng gần thời gian thực

02.

Bản đồ giai đoạn sinh trưởng cây trồng

03.

Báo cáo thống kê mùa vụ cây trồng

04.

Công nghệ và tần suất cập nhật

AI NÊN THAM DỰ WEBINAR NÀY ?

Các vị trí trong doanh nghiệp chế biến thực phẩm

và doanh nghiệp có đặc điểm

AGENDA - CHƯƠNG TRÌNH

10:00 AM

Opening

10:30 AM

Giới thiệu công nghệ viễn thám RS / GeoAI và tính ứng dụng trong giám sát, quản lý vùng nguyên liệu

10:50 AM

Giới thiệu một số tình huống áp dụng điển hình trong doanh nghiệp chế biến thực phẩm

11:10 AM

Thảo luận và hỏi đáp

11:30 AM

Kết thúc sự kiện

10:00 AM

Opening

10:30 AM

Giới thiệu công nghệ viễn thám RS / GeoAI và tính ứng dụng trong giám sát, quản lý vùng nguyên liệu

10:50 AM

Giới thiệu một số tình huống áp dụng điển hình trong doanh nghiệp chế biến thực phẩm

11:10 AM

Thảo luận và hỏi đáp

11:30 AM

Kết thúc sự kiện

Mr. Đinh Minh Quân

CEO
MobiWork Digital

Mr. Lê Thanh Hải

Chuyên gia tư vấn
MobiWork Digital

Google Meeting

10:00 AM - 11:30 AM

16.03.2023

VÌ SAO BẠN NÊN THAM DỰ WEBINAR NÀY ?

MobiWork Digital cung cấp dịch vụ tư vấn & triển khai giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME