mobiwork-logo-white
TÀI LIỆU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Ebook Hướng dẫn số hóa Kênh phân phối

Ebook: Hướng dẫn Số hóa Kênh phân phối
Đăng ký tải Ebook: Hướng dẫn Số hóa Kênh phân phối

Anh chị vui lòng nhập email / số điện thoại chính xác để nhận bản PDF chất lượng cao

TÀI LIỆU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Ebook Hướng dẫn số hóa Kênh phân phối

Ebook được MobiWork Digital xây dựng dựa trên các đặc thù của doanh nghiệp SME có hoạt động phân phối hàng hóa ra thị trường, phù hợp với các doanh nghiệp SME trong các lính vực Dược Phẩm, Thiết bị y tế, FMCG, Đồ uống, Vật liệu xây dựng, Thức ăn chăn nuôi, Thuốc thú y, Sản phẩm nông nghiệp, Điện tử điện lạnh, Thiết bị dân dụng…

Ebook giúp lãnh đạo, quản lý bán hàng, giám sát bán hàng, nhân viên bán hàng…của doanh nghiệp SME Sản xuất, thương mại có thêm thông tin và phương hướng tiến hành số hóa kênh phân phối

Nội dung chính

Ebook: Hướng dẫn Số hóa Kênh phân phối
Đăng ký tải Ebook: Hướng dẫn Số hóa Kênh phân phối

Anh chị vui lòng nhập email / số điện thoại chính xác để nhận bản PDF chất lượng cao

SERVICES

Dịch vụ tư vấn & triển khai của
MobiWork Digital

MobiWork Digital tư vấn số hóa kênh phân phối và triển khai giải pháp số hóa bằng những công cụ số phù hợp được tin dùng bởi nhiều thương hiệu lớn như : Hoa Sen Group, Sao Thái Dương, MiWon, Dược Trà Vinh, Sapporo Beer…

Năng lực & kinh nghiệm

Tư vấn số hóa & chuyển đổi số

Triển khai giải pháp linh hoạt

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất, thương mại đã lựa chọn ứng dụng công cụ, phần mềm để kế hoạch hóa, số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nhằm kiểm soát tốt hơn và giảm thiểu sai sót trong hoạt động vận hành hệ thống kênh phân phối

MobiWork Digital tư vấn giải pháp số hóa kênh phân phối, đồng thời triển khai giải pháp bẳng công cụ số được tin dùng bởi 1500+ doanh nghiệp.

MobiWork Digital cung cấp dịch vụ tư vấn & triển khai giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME